דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

מטרת הפרויקט היא לפתח כלים תקפים, מהימנים ויעילים להערכת התתפתחות החשיבה האפיסטמית של לומדים. שלב ראשון של פיתוח שאלון מבוסס-תרחיש להערכה של חשיבה אפיסטמית של סטודנטים הסתיים. בשלב הנוכחי אנו מתאימים את השאלון לתלמידי תיכון דוברי עברית וערבית על-מנת לתעד את התפתחות החשיבה האפיסטמית לאורך שנות התיכון.

המחקר נערך בשיתוף פעולה עם ד"ר מייקל וינשטוק וגב' עידית רפל מאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב.

פרסומים:

Barzilai, S. & Weinstock, M. (2014). Development and validation of a scenario-based assessment of epistemic thinking. Paper presented at the 2014 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), Philadelphia, Pennsylvania.