דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

נשוא המחקר הינו מערכות שיתופיות מקוונות בסיטואציות בהן יש תחרות בין המשתתפים. המחקר חותר להבנת השילוב והמתח בין שיתוף פעולה לבין תחרות. שאלת המחקר היא מציאת מאפייני עיצוב שבאמצעותם ניתן לבנות מערכות מקוונות שישלבו את הכוחות הלכאורה סותרים הללו לקבלת תוצאה אופטימאלית (לדוגמא במערכות שיתוף ידע).

המחקר נעשה תחת הנחייתו של פרופסור שיזף רפאלי