דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

פיתוח מדיניות ותשתית משפטית להנגשתם של תוצאות מחקרים

מטרת המחקר היא לזהות את חסמי הגישה לפרסומים מדעיים ולתוצאות מחקר ולעצב אסטרטגיות משפטיות להנגשתם. פרסומים אקדמיים מהווים תפוקה חשובה של העשייה האקדמית, ואמצעי מרכזי בדיווח על ממצאים, הבטחת שקיפותם של נתונים ושיטות מחקר והעמדתם לבחינה ביקורתית, תיעוד ההתפתחות המדעית. פרסומים מדעיים זוכים  להגנת קניין רוחני ובמקרים רבים השימוש בזכויות אלה יוצר חסמים לגישה יעילה למחקר. המחקר יציע מסגרת משפטית שתאפשר, גישה לנתונים, פרסומים והמצאות, הדרושה לפיתוחו וקידומו של המדע, מבלי לפגוע בתמריצים הדרושים להשקעה במחקר ובפרסום.

המחקר נערך בראשות פרופ' ניבה אלקין-קורן. פרטים נוספים ראו: