דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

Typically developing children usually master self-feeding by the age of three years. However, children with Cerebral Palsy and other developmental disabilities encounter great difficulties acquiring this instrumental ability. In an effort to motivate young eaters in the process of acquiring self-feeding abilities, we set out to develop ExciteTray - a customized self-feeding assistive technology. 

Poster paper about the initial stages of the project:

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2610476