דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

המדיה החברתית היא פלטפורמה חשובה ומרכזית לתקשורת מדע ובריאות, ובפרט לתקשורת חיסונים, מאחר ומספר הולך וגדל של אנשים משתמשים באינטרנט וברשתות החברתיות בכדי לקבל מידע על חיסונים.  המדיה החברתית מאפשרת ומקדמת אינטראקציה בין משתמשיה, ועל כן מאפשרת תקשורת רב-כיוונית ותקשורת של רבים עם רבים.

לאחר הקריאה הבלתי צפויה בשנת 2013 של משרד הבריאות להורים לחסן את ילדיהם בחיסון הפוליו בטיפות, דיונים חריפים ומשמעותיים החלו לפרוח במדיה החברתית בנוגע לסיבות בגינן הורים צריכים (או לא צריכים) לחסן את ילדיהם בחיסון, שניתן למעשה בנוסף לחיסון המוחלש-מומת שכבר היה בשימוש.  

 

הפרויקט צפוי להיות פרויקט משותף בין הטכניון לבין חוקרים מאוניברסיטת קורנל בארה"ב (בראשות פרופ' ברוס לוינשטיין), אשר יבחנו במקביל את הדיון על חיסון וירוס הפפילומה במדיה החברתית בארה"ב. מטרת הפרויקט היא ליצור מסגרת מושגית אשר תאפשר לבחון מצבים בהם קיים קונצנסוס מדעי חזק ויציב, אך קיימת מחלוקת חברתית, המתפתחת ללא תלות במידת ההסכמה המדעית.  במסגרת הפרויקט נבחן את תפקידה של המדיה החברתית בתמיכה והעצמה של כוחות חברתיים ותרבותיים אשר מתפתחים ונתמכים ללא תלות בקונצנסוס המדעי הקיים.