דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

האם ניתן לקדם הבנה בינתחומית באמצעות קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה?

מטרת העל של מחקר זה היא לתרום להבנת התפתחותן של חשיבה והבנה בינתחומית בהקשר סוציו-קונסטרוקטיביסטי, ולבחון את תרומתו של מודל אשר יפותח במסגרת המחקר, להתפתחות זו אצל לומדים במסגרת של קורסים אקדמיים. בנוסף לכך, המחקר יתמקד גם בתרומתו של העיצוב מתוך מטרה להגדיר עקרונות עיצוב (Design Principles) המקדמים תרומה שכזו.

המודל המוצע במחקר הוא גנרי וניתן ליישום בדרכים שונות בהתאם לצורך ולהקשר. במחקר הנוכחי המודל ייושם  בשני הקשרים: (א) כקורס במסגרת תכנית "נופי ידע" הבוחן את התמה של "מסעות"; (ב) כקורס במסגרת מרכז המחקר LINKS הבוחן את התמה של "למידה בחברה מקוונת".

המודל המוצע מתבסס הן על מסגרות תיאורטיות בנושאי בינתחומיות ואינטגרציית ידע, והן על גוף הידע הנוגע לתרומתן של קהילות למידה מוגברות טכנולוגיה. המודל פותח מתוך הנחה שייושם כקורס אקדמי ולמרות זאת הוא שובר מוסכמות רווחות בהוראה אקדמית הן בהיבטים קוריקולריים והן בהיבטים פדגוגיים. בהיבט הקוריקולרי, המודל מתמקד בתמה על-תחומית הנלמדת תוך אינטגרצייה של ידע ממספר עדשות דיסציפלינאריות. בהיבט הפדגוגי, מתבסס המודל על שילוב קהילות למידה מתוגברות-טכנולוגיה ועל יחסי גומלין בין קהילות ברמות מומחיות שונות (תלמידי תואר ראשון, תלמידי תארים מתקדמים, חוקרים מומחים).

שאלות המחקר הן: מה מאפיין את תהליכי הלמידה של הסטודנטים?  באיזו מידה ירכשו הסטודנטים הבנה בינתחומית של תכני הקורס?  מהי תרומתם של מרכיבי העיצוב השונים?