דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

במחלקה לחינוך אזרחי ולדמוקרטיה במט"ח פותחה סביבת למידה מבוססת טכנולוגיה, בהובלת מגישת הצעת המחקר, העושה שימוש בטכנולוגית תקשוב ובקטעי וידאו מתוך הסדרה "עבודה ערבית" .  מטרת סביבת הלמידה לטפח תהליכי אמפתיה בין קבוצות בכלל ובין יהודים לערבים בישראל בפרט. הסדרה "עבודה ערבית" נבחרה משום שסייד קשוע, כותב הסדרה, הצליח לחבב את הערבים המוצגים בה על הצופים, לחדור באמצעות הסדרה אל לב הפריים טיים, ולהביא לכל בית ובית סדרה שברובה דוברת ערבית (מנדלסון-מעוז ושטייר -לבני, 2011). עיצוב הסביבה הלימודית מתבסס על שימוש בקטעי וידאו כמשאב,  שכן נמצא כי שימוש מושכל במדיה יכול להעלות את רמת האמפתיה כלפי קבוצת החוץ (בתוך: Batson & Ahmad, 2009). ומאחר והתכנית עבודה ערבית מצליחה לעורר אמפתיה אצל צופים יהודים, כדאי לבחון האם אפשר להשתמש בה באופן שיטתי בתוכניות התערבות חינוכיות שמטרתן לטפח אמפתיה בין-קבוצתית.

את סביבת הלמידה מלווה מעטפת פעילויות אותה מעצבת החוקרת על פי המסגרת התיאורטית - designing social infrastructure (Bielaczyc, 2006). גישה המתייחסת לעיצוב סביבת הלמידה כאל עיצוב תשתית חברתית, הכוללת ארבעה ממדים: אמונות תרבותיות, פרקטיקות, יחסים חברתיים-טכנולוגיים-מרחביים, ואינטראקציה עם העולם החיצון. תכנית ההתערבות כוללת שני רכיבים; השתלמות מורים מתוקשבת ובה שני חלקים: מורים כלומדים ומורים כמעצבים של סביבת הלמידה לתלמידים; ופעילות התלמידים בכיתות.

המחקר המוצע משלב את התובנות הקיימות עד כה לטיפוח אמפתיה בין קבוצות ואת גוף הידע הקיים העוסק בעיצוב פדגוגי של סביבות למידה מתוקשבות והשפעתן על למידה. המחקר ינסה להבין מהם עקרונות של סביבת למידה, שיכולים להיות אפקטיביים לטיפוח אמפתיה בין קבוצות תרבותיות, ויתמקד בתהליכים אלו בקרב קבוצות של מורים ותלמידים יהודים שייחשפו לתוכנית.

המחקר ייערך בגישה של "מחקר עיצוב" (Design-Based Research) ויכלול סבבים של: עיצוב מעטפת הפעילויות למורים ולתלמידים – הפעלה בהשתלמויות מורים ובכיתות – וניתוח (Bell, Hoadley & Linn, 2004) תהליכי האמפתיה של המורים והתלמידים. סבבים אלו במחקר עיצוב מכונים "איטרציות".

התרומה הפוטנציאלית של המחקר היא הן לגבי הבנה של תהליכי התפתחות אמפתיה בין קבוצות תרבותיות והדרך שבה ניתן לטפח אותם; והן לגבי עקרונות העיצוב, באמצעותם ניתן ליישם את התובנות בסביבת למידה משלבת טכנולוגיה.

מטרות המחקר

המחקר מבקש ללמוד על תהליכי האמפתיה המתחוללים בתכנית חינוכית העושה שימוש בסדרה טלוויזיונית, ולחקור את התהליכים האמפתיים המתחוללים בסביבה הלמידה 'עבודה ערבית' ובמעטפת הפעילויות המלווה אותה.

המטרה האופרטיבית הינה לבחון את התפתחות תהליכי האמפתיה בקרב מורים ותלמידים יהודים במהלך ובעקבות ההשתתפות בתוכנית. המחקר יחבר בין גוף הידע הקיים, העוסק בעיצוב פדגוגי של סביבות למידה מתוקשבות והשפעת העיצוב על למידה, וגוף הידע הקיים, העוסק באופן בו תהליכי אמפתיה ממלאים תפקיד בטיפוח יחסים בין קבוצות.

שאלות המחקר העיקריות

  1. אילו תהליכים אמפתיים בין קבוצתיים מתחוללים אצל הלומדים במהלך התוכנית, הכוללת את סביבת הלמידה 'עבודה ערבית' ומעטפת הפעילויות המלווה אותה?
  2. האם האמפתיה כלפי הדמויות הפיקטיביות בתוכנית, מוכללת לקבוצת הלאום הערבית-ישראלית?

באיזה אופן שני עקרונות העיצוב העיקריים – קטעי וידאו כמשאב וקהילות למידה - מאפשרים את טיפוח מיומנויות האמפתיה בין יהודים לערבים, בקרב המורים כלומדים, המורים כמלמדים והתלמידים כלומדים?