דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

פרופ' מיכל ירושלמי

פיתוח ספר אינטראקטיבי ללימוד מתמטיקה לצורך מחקר על מודלים של יצירה שיתופית של ספרי לימוד 

באיזה עולם או סביבה לימודית מורים יכולים להכשיר עצמם לסביבת העתיד?  ד"ר ילנה נפתלייב במשותף עם Prof. Daniel Chazan U of Maryland

שינוי נורמות הוראה ולמידה עם ספרים דיגיטליים – איך זה מתרחש בכתה?

על נורמות, מדיניות ורגולציה של ספרי לימוד דיגיטלים: ניתוח השיח המשפטי והשיח החינוכי מחקר משותף בשתי דיסיפלינות עם פרופ' ניבה אלקין-קורן

פיתוח ומחקר קוגניטיבי של מתמטיקה במימשקים חדשים