דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

קבוצת המחקר שלנו מאמינה שחינוך מדעי ותקשורת המדע יהיו רלוונטיים יותר אם יתייחסו באופן הדוק יותר לתחומי העניין וצרכי המידע של קהל היעד שלהם. רלוונטיות בחינוך ובתקשורת המדע מוגדרת לרוב בהסתמך על נקודת ההשקפה של מחנכים בתחומי המדע, מתקשרי מדע ומדענים. הם מגדירים רלוונטיות על פי מה שלדעתם אמור להיות משמעותי לציבור הרחב. אנו מאמינים כי יש להגדיר רלוונטיות על בסיס נקודת המבט של קהל היעד. הגידול המעריכי בשימוש בווב 2.0 מאפשר לראשונה זיהוי אותנטי וכמותני של עניין וצרכי קהלים שונים. בהתבסס על שיטות של כריית נתונים ברשת וגישה מחקרית מעוגנת בשדה, הפרויקטים שלנו שואפים לעודד עניין בלמידת המדעים ואת הפוטנציאל לשיתוף הציבור במדע.