דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds_Reserrch_name_header

חזור

חזור

המחקר הנוכחי בדק כיצד השימוש בקבוצת whatsApp, בה חברים סטודנטים יוצאי אתיופיה וסטודנטים מקבוצת הרוב, ישפיע על השתלבות ותמיכה חברתית, ועל תחושת הצלחה לימודית ומסוגלות עצמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.

ממצאי המחקר מבוססים על סקר זהה שהועבר בתחילת הסמסטר (סמוך לפתיחת קבוצת ה- whatsApp) ובסופו.