דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Resource name header

מלות מפתח: 
תוכן: 

Developing Participatory Learning Practices when Studying the Learning Sciences: A Theoretical Framework and its Pedagogical Implications

הרצאה של יותם הוד הכנס מיט"ל ה 12