דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Resource name header

מלות מפתח: 
תוכן: 

קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית 

הרצאה של עדי קידרון בכנס מיט"ל ה 12