דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Resource name header

פרופ' שיזף רפאלי - BOOK, MOOC או שוק? טכנולוגיה והשכלה על קצה הצוק?