דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Resource name header

מלות מפתח: 
תוכן: 

אורן צוקרמן מדגים את קיפ 1 - רובוט המגיב פיזית בהתאם לטון שבו מדברים אליו.

מידע מלא באתר http://milab.idc.ac.il/empathic-object/

רובוט המגיב פיזית בהתאם לטון שבו מדברים אליו