דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

סוג פרסום: 
עברית

תפקידן של הרשתות החברתיות בלמידה ושילוב חברתי בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה

תאריך: 
2015

סטודנטים יוצאי אתיופיה שייכים לאחת הקבוצות העניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. הם מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים. בהקשר זה המחקר הנוכחי שואל האם רשתות חברתיות מקוונות יכולות להציע משאבים חברתיים, תרבותיים ולימודיים שאינם זמינים בדרכי תקשורת אחרות לשילובם של צעירים אלו  136 במערכת ההשכלה הגבוהה ?הממצאים מבוססים על סקר בו השתתפו  385 סטודנטים יוצאי אתיופיה, וכן ניתוח 36-סטודנטים מקבוצת הרוב, ו פוסטים מקבוצת הלמידה בפייסבוק. נמצא ,כי קיים פער דיגיטלי בין סטודנטים יוצאי אתיופיה לבין סטודנטים מקבוצת הרוב. בנוסף ,סטודנטים יוצאי אתיופיה לא לקחו חלק פעיל בקבוצת פייסבוק ,שנפתחה באופן ספונטני על ידי סטודנטים בהקשר לקורס אקדמי בו למדו. דפוס ההשתתפות של הסטודנטים יוצאי אתיופיה בקבוצה זו היה פריפריאלי והסתכם בצפייה בלבד.