דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

עברית

The International Collaboration for Research in Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy

תאריך: 
2015
רישום בבליוגרפי: 
Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2015). The International Collaboration for Research in Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (Foreword). In A. Zieffler & E. Fry (Eds.), Reasoning about uncertainty: Learning and teaching informal inferential reasoning (pp. XV-XVIII). Minneapolis, Minnesota: Catalyst Press.