דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

The role of social network tools in the integration of immigrant students into academic life

תאריך: 
2015

תלמידים יוצאי אתיופיה משתייכים לאחת מהקבוצות החלשות והעניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. תלמידים אלה מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים, בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים. המחקר הנוכחי מבקש לבחון האם רשתות חברתיות מקוונות, ובמיוחד קבוצות למידה ספונטניות ברשתות חברתיות, יכולות לספק משאבים חברתיים, תרבותיים וחינוכיים לשילובם במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל