דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

עברית

Students’ emergent articulations of models and modeling in making informal statistical inferences

רישום בבליוגרפי: 
Manor, H., & Ben-Zvi, D. (2015). Students’ emergent articulations of models and modeling in making informal statistical inferences. In Proceedings of the Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL9) (pp. 107-117). Paderborn, Germany: University of Paderborn.