דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ds Publication name header

חזור

חזור

עברית

Technology-enhanced teacher learning community formed around authentic context and grounded in daily practice

רישום בבליוגרפי: 
Novik, T., Ben-Zvi, D. (2015). Technology-enhanced teacher learning community formed around authentic context and grounded in daily practice. In the Third Learning in a Networked Society (LINKS) Retreat. Beer Sheva: Ben-Gurion University of the Negev.