דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

מחקר זה (1716/12) נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע.

This research was supported by the I-CORE Program of the Planning and Budgeting Committee and The Israel Science Foundation (1716/12).