דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

אוריינות מידע

ISVIS 2016 ויזואליזציה של מדדים מרוכבים - הרצאה מצולמת

Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016). Off the radar: Comparative evaluation of radial visualization solutions for composite indicators. IEEE transactions on visualization and computer graphics, 22(1), 569-578.‏

A composite indicator (CI) is a measuring and benchmark tool used to capture multi-dimensional concepts, such as Information and Communication Technology (ICT) usage. Individual indicators are selected and combined to reflect a phenomena being measured.

Albo, Y., Lanir, J., Bak, P., & Rafaeli, S. (2016, June). Static vs. dynamic time mapping in radial composite indicator visualization. In Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces (pp. 264-271). ACM.‏

Composite Indicators (CIs), are a common measurement and benchmarking tool that are used to reflect and measure multi-dimensional concepts such as digital divides, individual’s well-being and more.

Albo, Y., Lanir, J., & Rafaeli, S., 2017. A Conceptual Framework for Visualizing Composite Indicators. Social Indicators Research, 1-30.‏

Composite Indicators (CIs) are common measurements and benchmarking tools used to measure multi-dimensional concepts such as well-being and more.

ברכות חמות לפרופ' אילת ברעם-צברי על מינויה החדש ברשות השנייה לטלוויזיה והרדיו, כראש וועדת מחקר. 

נתן לקרוא את הידיעה השלמה כאן. 

כן ירבו!

 

Golumbic, Y. N. (2015), What makes Citizen Science projects successful, and what can we learn from them for future projects? This literature review of citizen science projects was ordered and funded by the Technion Citizen Science Project (TCSP)

What makes Citizen Science projects successful: and what can we learn from them for future projects?

בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב המדע בתקשורת החדשותית דוברת העברית בישראל.

מועד האירוע: 
24/06/2015 - 09:00
בקישור 

לתכניות ולהרצאות מהכינוסים הקודמים, לחצו כאן.

עמודים