דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

חינוך

מועד האירוע: 
29/06/2016 - 09:30

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
ומרכז המצוינות – I-CORE LINKS , יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה
מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא

Makar, K., Bakker, A., & Ben-Zvi, D. (2015). Teacher’s scaffolding over the year to develop norms of mathematical inquiry in a primary classroom. In M. Marshman et al. (Eds.), Mathematics education in the margins (Proceedings of the 38th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia). Sunshine Coast: MERGA.
Manor, H., & Ben-Zvi, D. (2015). Students’ emergent articulations of models and modeling in making informal statistical inferences. In Proceedings of the Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL9) (pp. 107-117). Paderborn, Germany: University of Paderborn.
Aridor, K., & Ben-Zvi, D. (2015). Statistical modeling to promote students’ aggregate view of data in the context of informal statistical inference. In Proceedings of the Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL9) (pp. 87-97). Paderborn, Germany: University of Paderborn.
Barzilai, S., Ben-Zvi, D., & Duek, O. (2015). Tracing the emergence and growth of epistemic norms in a designed technology-enhanced learning community. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 620-621). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.
Basil-Shachar, J., Hod, Y., & Ben-Zvi, D. (2015). The emergence of norms in a technology-enhanced learning community. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 807-808). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

Meaningful collaborative learning can be fostered by successfully dealing with personal and interpersonal challenges faced by members in technology-enhanced learning communities (TELCs).

Mor-Hagani, S., & Ben-Zvi, D. (2015). It is not (only) personal: Technology enhanced collaborative reflection processes. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 781-782). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.
Ben-Zvi, D., Hod, Y., & Weiss, T. (2015). Developing a framework to enhance creativity and creative collaboration via video self-reflection. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 775-776). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

We offer a novel conceptualization for creativity, reflection, and collaboration. Viewing these three cornerstones of learning a s inter -dependent parts of the way science produces knowledge, we suggest a design-based research approach that can investigate these phenomena jointly.

Novik, T., Ben-Zvi, D., & Levy, S. T. (2015). Technology-enhanced teacher learning community. In Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, and V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the Tenth Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era (pp. 107-112). Ra’anana: The Open University of Israel.

עמודים