דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

טכנולוגיה וחברה

מועד האירוע: 
18/02/2016 - 08:30

כנס IsraHCI הוא מקום המפגש בישראל לחוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה בתחומי אינטראקציית אדם-מחשב מאז שנת 2013. הכנס הוא הפעילות המרכזית של הסניף הישראלי של קבוצת העניין בתחומי אינטראקציית אדם-מחשב (SIGCHI) של ה-ACM - Association of Computing Machinery.

סמינר פרופ' דומיניק ברוסארד
מועד האירוע: 
22/12/2015 - 14:30

מוזמנים לשני סמינרים של

המדינה האלגורתמית: סייבר והאתגר הדמוקרטי
מועד האירוע: 
10/12/2015 - 08:15

פורום סייבר, פרויקט משותף של המרכז למשפט וטכנולוגיה

תלמידים יוצאי אתיופיה משתייכים לאחת מהקבוצות החלשות והעניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. תלמידים אלה מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים, בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים.

סטודנטים יוצאי אתיופיה שייכים לאחת הקבוצות העניות ביותר באוכלוסייה היהודית בישראל. הם מתמודדים עם פערים חברתיים ותרבותיים בנוסף לקשיים כלכליים וסטריאוטיפים גזעניים.

בתקציר זה מאוגדים עיקרי הממצאים העולים מדו"ח מצב המדע בתקשורת החדשותית דוברת העברית בישראל.

מועד האירוע: 
30/06/2015 - 08:30

במסגרת הכנס הארצי השנתי השלושה עשר של מיט"ל 

מועד האירוע: 
19/05/2015 - 10:30

The Center for Internet Research and NIMOY

ד"ר אורן צוקרמן במייקטק

העיקרון המנחה בהוראה במייקטק הוא "הוראה טובה דיה" — "אנחנו מספקים מינימום הוראות הכרחי, כדי להקנות ביטחון, אבל בכוונה לא כל מה שצריך, כדי שהם גם ייתקעו לפעמים. זה חלק חשוב מתהליך הלמידה. ההיתקעות הזאת תגרום להם לעשות דברים שהם רוצים, ולא רק מה שכתוב.

עמודים