דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

טכנולוגיות למידה

Ben-Zvi, D., Hod, Y., & Weiss, T. (2015). Developing a framework to enhance creativity and creative collaboration via video self-reflection. In O. Lindwall, P. Koschman, T. Tchounikine, & S. Ludvigsen (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning Conference (CSCL), Volume II (pp. 775-776). Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.

We offer a novel conceptualization for creativity, reflection, and collaboration. Viewing these three cornerstones of learning a s inter -dependent parts of the way science produces knowledge, we suggest a design-based research approach that can investigate these phenomena jointly.

Novik, T., Ben-Zvi, D., & Levy, S. T. (2015). Technology-enhanced teacher learning community. In Y. Eshet-Alkalai, I. Blau, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, and V. Silber-Varod (Eds.), Proceedings of the Tenth Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era (pp. 107-112). Ra’anana: The Open University of Israel.
Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2015). The International Collaboration for Research in Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (Foreword). In A. Zieffler & E. Fry (Eds.), Reasoning about uncertainty: Learning and teaching informal inferential reasoning (pp. XV-XVIII). Minneapolis, Minnesota: Catalyst Press.
Manor, H., & Ben-Zvi, D. (2015). Students’ articulations of uncertainty in informally exploring sampling distributions. In A. Zieffler & E. Fry (Eds.), Reasoning about uncertainty: Learning and teaching informal inferential reasoning (pp. 57-94). Minneapolis, Minnesota: Catalyst Press.
Hod, Y., & Ben-Zvi, D. (2015). Students negotiating and designing their collaborative learning norms: a group developmental perspective in learning communities. Interactive Learning Environments. DOI: 10.1080/10494820.2015.1063511

This research shows how participants in classroom learning communities (LCs) come to take responsibility over designing their collaborative learning norms.

Ben-Zvi, D., Bakker, A., & Makar, K. (2015). Statistical reasoning: Learning to reason from samples. Educational Studies in Mathematics, 88(3). (180 pages)
מועד האירוע: 
16/05/2016 - 09:00
ביום ב' ה-16/5 נפגש באונברסיטת חיפה (חדר 566 בפקולטה לחינוך) ונקדיש את היום לעבודה על הספר המתוכנן. 
מועד האירוע: 
31/03/2016 - 09:00

 

מועד האירוע: 
16/02/2016 - 08:30

הכנס האחד-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
שלישי-רביעי, ז'-ח' באדר א תשע"ו, 17-16 בפברואר 2016

עמודים