דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

מיומנויות מאה 21

מועד האירוע: 
19/03/2014 - 15:45
המפגש ידון בהנחות היסוד התרבותיות והפדגוגיות העומדות בבסיס מודל הפעילות של MindCET 

פרויקטים ומחקרים רבים של חברי LINKS הוצגו בכבוד על במת צ'ייס, הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה אשר התקיים בימים י"א-י"ב באדר א'

עמודים