דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

משחקים רציניים

איך אפשר להפגיש בין צורך ארגוני ובין מוטיבציה פנימית של עובד? איך יכול עובד לתרום לארגון ידע גלוי וסמוי מבלי שיחוש כי הוא טורח טרחה גדולה? בקיצור, איך עושים כיף בעבודה וגם תורמים תרומה משמעותית?
החיבור הייחודי מתקבל מצירוף של שני מושגים שיוצרים עניין רב בקהילה המדעית בשנים האחרונות: משחקים רציניים וחוכמת המונים.

נציג כאן פיתוח ראשון של החיבור המעניין הזה שהחל במעבדת המחקר של IBM בחיפה בשיתוף עם ביה"ס לניהול, החוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה.

רשימת פרסומים הכוללת: פרק בספר, כתב עת, אסופת מאמרים של כנס, פרסומים בעברית

TinkerPlots- workshop
מועד האירוע: 
12/02/2014 - 08:45

הסדנה הינה חלק משיתוף פעולה בינלאומי בין שלושה מרכזי מחקר לחקר חשיבה סטטיסטית בסביבות עתירות נתונים ומתוגברות טכנולוגיה חדשנית.

גנית ריכטר, תלמידת מחקר ב-LINKS מ

פרויקטים ומחקרים רבים של חברי LINKS הוצגו בכבוד על במת צ'ייס, הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה אשר התקיים בימים י"א-י"ב באדר א'

בשנים האחרונות מתרחב השימוש באלמנטים משחקיים במערכות חוכמת המונים. מטרת המשחוק לרתום את המשתתפים לתרום תרומה משמעותית וזאת ע"י ההנאה ממשחק. עם זאת, מודלים קיימים המסבירים מוטיבציה במשחקים דיגיטליים מתמקדים בדרך בה המשחק יוצר את החוויה הכוללת ואינם דנים ברמה הפרטנית של אלמנט משחק בודד.

עמודים