דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קהילות למידה

יותם הוד

מזל טוב לד"ר יותם הוד על קבלת הדוקטורט שלו בתחום של קהילות למידה בסביבות מתוגברות טכנולוגיה.

בהצלחה רבה בהמשך דרכך האקדמית!

מרכז מצוינות LINKS

משתתפי סדנא בת שלושה ימים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב על שיטות מחקר מתקדמות באינטרנט בניצוחו של פרופ׳ Ulf-Dietrich Reips מאוניברסיטת קונסטנץ בגרמניה.

מועד האירוע: 
20/01/2015 - 10:00

המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף פעולה עם LINKS שמחים להזמינך להשתתף בסדנה בנושא:

חידושים בחקר האינטרנט
 

מועד האירוע: 
15/09/2014 - 09:45

לאור קשיי התלמידים בעבודה עם מקורות מידע מרובים אנו מתכננים לפתח סביבת למידה שתסייע ללומדים לרכוש אסטרטגיות יצירת ידע ממקורות מידע מרובים ובד בבד תטפח את המודעות האפיסטמית של הלומדים לגבי טיבו

מצגת באנגלית על אודות האפשרויות של מערכת קושיה - התרומה לארגון, ניהול הידע ומספר אפשרויות טכנולוגיות מתקדמות.

כנס מיט"ל 2014 - קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית  - עדי קידרון

קהילות למידה מוגברות-טכנולוגיה כתשתית חברתית לקידום הבנה בינתחומית 

כנס מיט"ל - שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית - שירי מור הגני

שיח דיאלוגי-רפלקטיבי נתמך מחשב בקהילת למידה שיתופית

כנס מיט"ל 2014 - ג'קי שחר

Characterizing Group Norms in a Technology Enhanced Learning Community

כנס מיט"ל 2014 - יותם הוד

Developing Participatory Learning Practices when Studying the Learning Sciences: A Theoretical Framework and its Pedagogical Implications

כנס מיט"ל 2014 - קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה - ד"ר דני בן-צבי

קהילות למידה מתוגברות טכנולוגיה

עמודים