דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

Articles and Chapters in Refereed Books

עברית
Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2015). The International Collaboration for Research in Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (Foreword). In A. Zieffler & E. Fry (Eds.), Reasoning about uncertainty: Learning and teaching informal inferential reasoning (pp. XV-XVIII). Minneapolis, Minnesota: Catalyst Press.
Manor, H., & Ben-Zvi, D. (2015). Students’ articulations of uncertainty in informally exploring sampling distributions. In A. Zieffler & E. Fry (Eds.), Reasoning about uncertainty: Learning and teaching informal inferential reasoning (pp. 57-94). Minneapolis, Minnesota: Catalyst Press.