דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

Edited Books

עברית
Zieffler, A., Ben-Zvi, D., Chance, B., Garfield, J., & Gould, R. (Eds.) (2015). Reasoning about uncertainty: learning and teaching informal inferential reasoning. Minneapolis, MN: Catalyst Press. (204 pages)
Ben-Zvi, D., & Makar, K. (Eds.) (2015). Reasoning about models and modelling in the context of informal statistical inference (Proceedings of SRTL-9). Paderborn, Germany: University of Paderborn. (188 pages)