דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

גב'

עברית

I'm a graduate student at the University of Haifa, The Educational Technology Graduate Program, under the academic supervision of Prof. Dani Ben-Zvi.

דוקטורנטית במסלול הישיר בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה.

הדוקטורט יעסוק באינטראקטיביות ככלי להנגשה מקוונת של מידע על זכויות.

בעלת תואר B.A ו- M.A בעבודה סוציאלית וניהול מוסדות ללא כוונת רווח.

נושא העבודה בעברית: גלוקאליזציה וכתיבת ערכים בוויקיפדיה: גישות ואיכות

מאפייני שיח מדעי אותנטי ברשתות החברתיות: מקרה בוחן של הפלרת מי-שתייה

האם ובאיזו צורה משפיע  ידע מדעי על חיי היום יום של בני האדם ? האם האמרה "ידע הוא כוח" נכונה גם לגבי ידע מדעי? שאלות אלו עשויות להתעורר כאשר, למשל, משפחה מקבלת את ההודעה כי אחד מילדיה סובל מירידה משמעותית בשמיעה. מידת השתלבותו של הילד לקויי השמיעה בחברה השומעת תלוי במידה רבה בסיכוייו לפתח דרכי תקשורת אפקטיביות עם הסביבה ובהישגיו האקדמיים.  סיכויים אלו הולכים וגדלים ככל שההורים נוטים מהר יותר לקבל רגשית את הילד, ומתמסרים למיצוי הפוטנציאל שלו.

נושא המחקר: שימוש באנוטציות בקריאת מקורות היסטוריים ראשוניים

מקומם של מדיה ניידים ביחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדים במרחב הציבורי

המחקר יעסוק בבחינת שינויים בטיב היחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדיהם ובין הילדים  לסביבתם, כאשר הם נמצאים במרחב הציבורי וביניהם ניצבת טכנולוגית תקשורת ניידת, כגון טלפון חכם או טאבלט. המחקר יתבצע תוך שילוב בין שלוש שיטות מחקר: סקר הורים שממפה שימושי מדיה ניידים במרחב הציבורי; תצפית לא משתתפת תוך התבננות בהתנהגותם של הילדים והוריהם במהלך פעילותם הטבעית במרחב הציבורי; וראיונות עומק עם ההורים.

תלמידת מחקר לקראת תואר שלישי בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למקצועות הבריאות והרווחה, אוניברסיטת חיפה.

EDUCATION:

I am currently a Ph.D student at the Department of Information and Knowledge Management at the University of Haifa. Research title: Web Experiences as Predictors of Information Value Perception.
Thesis at the University of Haifa: Subjective and experience values of scaffolds during learning.
MBA- Open University
B.Tech in Software Engineering, specialization: Physics and Web. Graduated with dean’s award of appreciation

PROFESSIONAL:

עמודים