דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

חברי המרכז

עברית
פרופ' יעל קלי, מנהלת מדעית

יעל קלי הינה המנהלת המדעית של מרכז המצויינות LINKS, וחברת סגל

נערות, מנהיגות ושימוש ברשתות חברתיות

 

עקיבא הוא דוקטורנט במגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה.

I'm a graduate student at the University of Haifa, The Educational Technology Graduate Program, under the academic supervision of Prof. Dani Ben-Zvi.

דוקטורנטית במסלול הישיר בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה.

הדוקטורט יעסוק באינטראקטיביות ככלי להנגשה מקוונת של מידע על זכויות.

בעלת תואר B.A ו- M.A בעבודה סוציאלית וניהול מוסדות ללא כוונת רווח.

I am a graduate student at the University of Haifa, within the Mathematics Education department , under the academic supervision of Prof. Dani Ben Zvi. I am a member of Dani Ben-Zvi's research groups- 

עמודים