דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

חברי המרכז

עברית
חוקרת בפקולטה לרפואה בגליל- אוניברסלית בר-אילן

מקומם של מדיה ניידים ביחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדים במרחב הציבורי

המחקר יעסוק בבחינת שינויים בטיב היחסים ודפוסי התקשורת בין הורים לילדיהם ובין הילדים  לסביבתם, כאשר הם נמצאים במרחב הציבורי וביניהם ניצבת טכנולוגית תקשורת ניידת, כגון טלפון חכם או טאבלט. המחקר יתבצע תוך שילוב בין שלוש שיטות מחקר: סקר הורים שממפה שימושי מדיה ניידים במרחב הציבורי; תצפית לא משתתפת תוך התבננות בהתנהגותם של הילדים והוריהם במהלך פעילותם הטבעית במרחב הציבורי; וראיונות עומק עם ההורים.

תלמידת מחקר לקראת תואר שלישי בחוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למקצועות הבריאות והרווחה, אוניברסיטת חיפה.

תלמיד מחקר במסלול לימודי מחקר מקדים , החוג לניהול מידע וידע, עבודת התזה שכתבתי בהנחייתה של ד"ר דפנה רבן עסקה בבחינת הערך הכלכלי של מודיעין

EDUCATION:

I am currently a Ph.D student at the Department of Information and Knowledge Management at the University of Haifa. Research title: Web Experiences as Predictors of Information Value Perception.
Thesis at the University of Haifa: Subjective and experience values of scaffolds during learning.
MBA- Open University
B.Tech in Software Engineering, specialization: Physics and Web. Graduated with dean’s award of appreciation

PROFESSIONAL:

ענבר בר-יהודה היא סטודנטית לתואר שני במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בהנחייתו של פרופ' עמית שכטר.

מחקרה עוסק ברמות השונות ובגורמים המובילים להדרה טכנולוגית (פערים דיגיטליים).

ענבר היא בעלת תואר ראשון בתקשורת וניהול מהמסלול האקדמי המכללה למנהל עם התמחות בעיתונאות ובמדיה פופולרית. במקצועה, ענבר עובדת כעוזרת לדובר אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וכעורכת תוכן דיגיטלי במחלקת השיווק של האוניברסיטה. 

שי הוא עמית מחקר במכון לחקר אלטרנטיבות בחינוך אשר בפקולטה לחינוך. המחקר הנוכחי שלו עוסק בתרומה אפשרית של תוצרי הערכה מקוונת בכיתה, ובפיתוח ושימוש בספרי לימוד דיגיטליים וסביבות למידה מקוונות. בין הפרויקטים (בראשות פרופ' מיכל ירושלמי) בהם הוא מעורב הוא משמש כמנהל פרויקט המרא"ה (הערכת מעצבת - רואים את התמונה), סביבה להערכה מעצבת במתמטיקה ותומך במחקר ופיתוח הקשורים לסביבת VisualMath - ספר לימוד מתפתח ואינטראקטיבי. ניסיון ההוראה של ד"ר אולשר כולל קורסים בתוכניות מוסמך בטכנולוגיה וחינוך במכללת סמינר הקיבוצים לחינוך והוא אף משמש כמדריך פדגוגי בחינוך מתמטי.

ברוך שומרון הוא סטודנט לתואר שני בהנחייתו של פרופ' עמית שכטר, במחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מחקרו עוסק בהדרה טכנולוגית (פערים דיגיטליים) של נגישות טכנולוגית ואוריינות דיגיטאלית, בדגש על צרכי המידע (Information needs) של קהילת עולי 'בני המנשה' בישראל.

 

Baruch Shomron is a Masters student under the guidance of Professor Amit Schejter, in the department of communication studies, at Ben Gurion University of the Negev.

 

I am a Ph.D student at the University of Haifa, within the Mathematics Education Department, under the academic supervision of Dr. Dani Ben Zvi. I have submitted my Ph.D for review on March 2016. 

עמודים