דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

חברי המרכז

עברית

ליה דור-יוסף היא סטודנטית לתואר שני בטכנולוגיות בחינוך, בפקולטה לחינוך, באוניברסיטת חיפה.

המחקר שלה מעודדות את התפתחותה של מורי אנגלית כמעצבים של למידה משולבת טכנולוגיה שנעשה תחת פיקוחו האקדמי של פרופ' יעל קאלי.

בנוסף ללמד אנגלית ותכנות מחשבים בבית ספר תיכון אורט גרינברג, היא גם מרצה בקורסי פיתוח מקצועיים למורים לאנגלית ברשת אורט.

סיימון הוא פסיכולוג תעסוקתי-ארגוני ודוקטורנט בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה בהנחייתם של פרופ' ברוך נבו מהחוג לפסיכולוגיה ופרופ' שיזף רפאלי ראש המרכז לחקר האינטרנט. מחקרו עוסק בהבדלים בין אישיים בהתנהגות מידע בתווך טכנולוגי. באופן ספציפי, המחקר מתמקד בקשר בין יכולות שכליות לבין אסטרטגיות חיפוש מידע באינטרנט. 

נושאי מחקר ועניין נוספים: קשרים והשפעות בין הפרט מידע וטכנולוגיה, אינטליגנציה ויכולות שכליות, שיטות מחקר וסטטיסטיקה, מיון ברירה והערכת עובדים, יעוץ ופיתוח ארגוני, יעוץ ואימון למנהלים.

אלכס רוזנברג

המחקר עוסק בקשב הארגוני של עובד הידע, הן מנקודת מבט פסיכולוגית קוגניטיבית והן מנקודת מבט סוציולוגית ארגונית, מתוך אמונה כי מחקר והבנת הקשב הינם מפתח לתכליתיות ויעילות בעידן של היצף מידע. המחקר מתמקד בתקשורת מתווכת מחשב, ומנסה להציע כי ממשק נבון אשר תומך ויזואלית בצרכי הקשב של הפרט הינו מיטבי לצרכי קשב זה.

כרמל קנט

השפעת ייצוג ידע כרשת סמנטית על אינטראקטיביות בקהילות למידה

המחקר שלנו עוסק בקהילות למידה המשתמשות ברשת כתשתית לשיחות, כמו גם לשימור והעברת הידע הקהילתי.

השוואה בין הבניית ידע קהילתי בצורתו ה'מסורתית' הלינארית המקובלת (טקסט חופשי, רשימות לינאריות בסגנון bulletin boards) להבניית ידע בצורה רשתית סמנטית (מפות קוגניטיביות וסמנטיות) מאפשרת לבחון מהו ייצוג הידע האפקטיבי מבחינת תהליכי שיתוף ולמידה בקהילות למידה שונות.

יעל אלבו

יעל אלבו היא בוגרת תואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, וד"ר יואל לניר מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.  מחקרה עוסק בויזואליזציה של מדדים מחושבים מרובי משתנים ותלויי-זמן.

נושא המחקר נשען על פרויקט פיתוח מדד תקשוב בישראל אשר התבצע ע"י המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, במימון איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף חברת בזק, עמותת תפוח ומרכז לינקס.

המחקר יבחן את מקומם של המדיה הוותיקים והחדשים בחייהם של תינוקות, פעוטות וילדים עד גיל ארבע באמצעות מחקר אורך אתנוגראפי שיתפרס על פני שלוש שנים.

ההשפעות ארוכות הטווח של המדיה הדיגיטאליים האינטראקטיביים על הילדים ייבחנו תוך אימוץ גישה איכותנית, באמצעותה תתועד ותנותח סביבת המדיה הטבעית של הילדים.

היבטים שונים של שימושי המדיה ייחקרו במהלך שלוש שנות המחקר, לאור ההתפתחות הקוגניטיבית, הרגשית, החברתית והמוטורית של הילדים;

עידית סולקין

 

שיוך מוסדי: אוניברסיטת בן גוריון בנגב - המחלקה לתקשורת

 

תחומי מחקר:

מדיה וילדים

שימוש במוסיקה מכוונת ילדים בתקשורת

תקשורת המונים ותרבות

מועמד לתואר שלישי, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר : בלשנות; תקשורת מתווכת מחשב; תקשורת מתווכת וידאו ; ניתוח אינטראקציה, אינטראקציה אדם מחשב

אני תלמידה לתואר שני במגמה לטכנולוגיות בחינוך, באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלי כוללים קהילות למידה מקצועיות למורים וכתיבה מקושרת בסביבות למידה מבוססות וויקי. בתחילת שנה"ל תשע"ה אתחיל לכהן כרכזת חדשנות טכנולוגית בחינוך במרכז חינוך ליאו-בק.

Liraz is a graduate student developing a LINKS dissertation entitled 'Fundamentalist Matchmaking: Online Mate selection amongst the Ultra-Orthodox society in Israel', supervised by Dr. Oren Golan.

עמודים