דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ' דני בן צבי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
0524544948

גב' מיכל דביר

I am a graduate student at the University of Haifa, within the Mathematics Education department , under the academic supervision of Prof. Dani Ben Zvi. I am a member of Dani Ben-Zvi's research groups- 

1. The COOL-Connections research group aims to investigate learning communities from both disciplinary and non-disciplinary perspectives. The members of this research group are Dr. Einat Gil, Guy HefetzOshra DuekTamar NovikKeren AridorShiri Mor Hagani , Yotam HodJacqui Basil-ShacharHana ManorAtar RonMichal Dvir and Ayelet Paleiov.

2. The Connections research group focuses on the study and the development of students' emerging statistical reasoning and argumentation skills. The members of this research group are Dr. Einat GilKeren AridorHana ManorAtar RonMichal Dvir and Ayelet Paleiov.

My research theme is “Young children’s reasoning about statistical models and modeling in an exploratory data analysis setting”.