דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר אורן גולן
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
054-9806321

מר אלדר פל

 

אלדר פל (Eldar Fehl) הוא מתאם המחקר של מרחב הלמידה העתידי (Future Learning Space) של מרכז המציונות לינקס (Links) וטכנאי המרחב לצידו של יניב דובוסקיאלדר הוא סטודנט מחקר לתואר שני במגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה וחבר צוות במעבדה של דר' אורן גולן המתמקדת בקהילות, ניו מדיה וחינוך.

 

אלדר סיים את לימודי התואר הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים בתכנית המשולבת ללימודי פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ). כיום אלדר מתעניין באופן בו מסגרות חברתיות המעצבות למידה משנות את הפרקטיקות הנהוגות בידי חברות מסוגרות בסביבה אקדמית מוגברת טכנולוגיה.

 

המפגש המתמשך בין ידע מדעי לבין קהילות מסוגרות ופונדמנטליסטיות מהדהד במתח הקיים בין מודרנה ומסורת, מתח המתגבר לנוכח חדירתן של טכנולוגיות מודרניות  כגון: האינטרנט, טלפונים ניידים ומשחקים דיגטליים. בהקשר הזה אלדר מבקש להבין כיצד טכנולוגיה יכולה לתמוך ביכולת האפיסטמית של הלומד הדתי לשלב ידע חיצוני. לצורך כך, אלדר פיתח חקר מקרה (Case Study) על הלגיטימציה לדעת שמועברת בניו-מדיה בסביבה אקדמית בקרב אוכלוסיות מסוגרות. במסגרת מחקרו אלדר בוחן את הקהילה החרדית בישראל ואת יחסה המורכב עם ניו-מדיה ואקדמיה.

הניסיון של אלדר כמדריך פסיכומטרי הוביל אותו לחפש הבנה מלאה יותר של למידה, בדגש על קבוצות שוליים והאופן בו טכנולוגיות מתקדמות יכולות להעצים קבוצות אלו.