דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ' דני בן צבי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

אילת פליוב

I'm a graduate student at the University of Haifa, The Educational Technology Graduate Program, under the academic supervision of Prof. Dani Ben-Zvi.

My research interest is students’ questions. I am interested in the questions posed by students as a part of their statistical investigation cycle and the questions they ask during the learning process while using modeling in the context of making informal statistical inferences.

I am a member of Dani Ben-Zvi's research groups:

  1. The COOL-Connections research group aims to investigate learning communities from both disciplinary and non-disciplinary perspectives. The members of this research group are Einat Gil, Guy HefetzOshra DuekTamar NovikKeren AridorShiri Mor Hagani , Yotam Hod,  Jacqui Basil-ShacharHana ManorAtar RonMichal Dvir and Ayelet Paleiov.
  2. The Connections research group focuses on the study and the development of students' emerging statistical reasoning and argumentation skills. The members of this research group are Einat GilKeren AridorHana ManorAtar RonMichal  Dvir and Ayelet Paleiov.