דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי
ד"ר אורן גולן
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

עקיבא ברגר

עקיבא הוא דוקטורנט במגמה לטכנולוגיות בחינוך באוניברסיטת חיפה.

הוא בוגר התכנית לטכנולוגיה ולמידה בחוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל אביב, במסגרתה כתב את עבודת התזה שלו בנושא ׳הערכת יחסי מורה-תלמיד בהוראה מרחוק בהדרכת ד״ר ארנון הרשקוביץ.

 

לאחר סיום עבודת התזה, עקיבא פנה למחקר בתחום הדת הדיגיטלית. הצעת המחקר שחיבר, "הבניית סמכות דתית באינטרנט: למידה דתית אפיסטמית בקרב הקהילה הדתית לאומית בישראל" אושרה לאחרונה. המחקר מונחה על ידי ד״ר אורן גולן ופרופ׳ איילת ברעם-צברי.

 

ברגר מתמקד באופן בו סמכות דתית מתהווה, מחוברתת, ומיושמת על ידי מאמינים בציבור הדתי-לאומי העושים שימוש באתרים יהודיים. באמצעות התבוננות בחקר הבניית סמכות דתית, ברגר מבקש להבין את הקשר בין כוח ולמידה בעידן הדיגיטלי, ולהאיר כיצד סמכות דתית מתגלה בתנאי תחרות ונסיבות חברתיות משתנות.