דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר אורן גולן
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

אופיר שפר

נערות, מנהיגות ושימוש ברשתות חברתיות

 

בשני העשורים האחרונים, רשתות חברתיות באינטרנט הפכו למרחב דומיננטי עבור בני נוער לגיבוש זהות ופיתוח שיח אוטונומי. השתתפות ברשתות חברתיות מאפשרת לילדים ובני נוער תקשורת והתנסויות עם תפקידים ומסגרות בעלות כללים אלטרנטיביים במרחב הוירטואלי, ויוצרת מגוון הזדמנויות המרחיבות את מנעד האופציות החברתיות והתרבותיות הנגישות לצעירים אלו. למרות מרכזיותן בחיי היומיום של בני הנעורים, עיקר המאמץ המחקרי בתחום בא לידי ביטוי בחשיפת הגילויים האינדיווידואליסטים של צעירים אלו ברשתות החברתיות (Boyd, 2014 ; Stern, 2007). לעומת מאמצים אלו, הקורפוס המחקרי הדן בהשפעות הרשתות החברתיות באינטרנט מעט להתמקד בהתפתחות הרשתות בארגוני נוער מוסדיים. במחקר זה נסקרים סגנונות מנהיגות של נערות בתפקידי הובלה בתנועת הנוער, בדגש על גילויי מנהיגותן באינטרנט. המחקר מתמקד בפעילותן של נערות אלו ברשתות החברתיות, בפרפורמנס המנהיגותי אותו בוחרות לבטא, וכיצד הן מפרשות את מקומו לגיבוש הזהות המנהיגותית שלהן.

 

לבחינת מנהיגותן של מדריכות בתנועות הנוער ברשתות החברתיות, המחקר מתמקד במקרה הצופים בישראל. עבודת שדה ראשונית, מעלה כי במסגרת הפעילות הצופית, נערות עושות שימוש תדיר במגוון הרשתות החברתיות באינטרנט, כאמצעי תקשורת עם קבוצת השווים וחניכיהן. כך למשל, נמצא כי לכל מדריכה חשבון אינסטגרם המיועד לחיזוק קשריהן עם החניכים, חשבון אחר המכוון לקבוצת השווים ולשבט, וקבוצות פייסבוק וסנאפצ'ט דרכן הן מעבירות מסרים. דומה כי השימוש בזירות מרובות אלו מהווה עבור המדריכות אמצעי לפיתוח הזהות האישית והמנהיגותית שלהן. כמו כן, נראה כי העדר הפיקוח החברתי והאופציות המודולריות הניתנות על ידי הרשת החברתית, מאפשר לנערות מרחב פורה להצגה של התנהגות מנהיגותית שזוכה לתמיכה חברתית מקיפה.