דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

גב' הילה קורן
קבוצת מחקר: 
ד"ר דפנה רבן
פרופ' שיזף רפאלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
054-4776188

גב' הילה קורן

דוקטורנטית בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי וד"ר דפנה רבן בחוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה מנכ"ל חברת Wiscom תחומי מחקר: התפשטות של מידע ברשתות חברתיות, ערך המידע ברשתות חברתיות, השפעת האפשרות לשנות את המידע תוך כדי הפצתו על הגעת המידע למסה קריטית, אינטליגנציה קולקטיבית בארגונים ובכלל.