דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי
מוסד אקדמי: 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

ד"ר אסתי לסלו

אסתי לסלו  בעלת תואר ראשון בביולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני בנוירוביולוגיה, ומדעי הרפואה מבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית. ודוקטורט מהטכניון, במחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה. אסתי מרצה בחוג למדעי המעבדה הרפואית במכללה האקדמית צפת, ומכשירה מורים לביולוגיה מאז 2006.

המחקר שלה במסגרת הדוקטורט בטכניון, בהנחיית פרופ'מ אילת ברעם צברי, עסק באפיון השיח הציבורי בביואתיקה באתרי חדשות באינטרנט.  נבחנו כיצד באים לידי ביטוי האורינות המדעית והאורינות האתית בדיון. השיח בשדה האוטנטי עשוי לקדם הבנה לגבי החינוך לאזרחות מושכלת, גיבוש עמדות מבוססות ידע ויישום הידע המדעי בחיי היומיום.