דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ' שיזף רפאלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

ד"ר אילת חן לוי

ד"ר אילת חן לוי בעלת תואר שלישי מהחוג לניהול מידע וידע (2017), הפקולטה לניהול באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי  בנושא: "השפעת הפרעות מקוונת על איכות הביצוע הקוגניטיבי וקצב העבודה".

בתר דוקטורט (2018-2019) אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, המחלקה להנדסת תעשייה וניהול, בנושא: "למידה מקוונת - אוריינות מדעית ונגישות למדע בפריפרית הנגב".

נושאי מחקר נוספים הם: היצף המידע, טלפוניה ניידת, תקשורת מתווכת מחשב, מערכות ויקי ללמידה, משחקי סימולציה ולמידה מקוונת.