דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר שרית ברזלי
פרופ' דני בן צבי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

גב' אשרה דואק

Doctorat Student  at the University of Haifa, within the education technologies program, under the academic supervision of Dr. Dani Ben Zvi and Dr. Sarit Barzilai. My primary research interests is Epistemic Norms.