דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר שרית ברזלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אוניברסיטת חיפה

גב' מהא עאמר

הנני סטודנטית לתואר שני במגמת טכנולוגיות למידה באונ' חיפה - שנה ב' - מסלול עם תזה בנושא חשיבה אפיסטמית עם ד"ר שרית ברזילי.

מורה לאנגלית ומלמדת במקיף ג'וליס.