דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

גב' לורה רוזנבאון

מועמד לתואר שלישי, אוניברסיטת חיפה

תחומי מחקר : בלשנות; תקשורת מתווכת מחשב; תקשורת מתווכת וידאו ; ניתוח אינטראקציה, אינטראקציה אדם מחשב