דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

יעל אלבו
קבוצת מחקר: 
פרופ' שיזף רפאלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

ד"ר יעל אלבו

יעל אלבו היא בוגרת תואר שלישי בחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה בהנחיית פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, וד"ר יואל לניר מהחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.  מחקרה עוסק בויזואליזציה של מדדים מחושבים מרובי משתנים ותלויי-זמן.

נושא המחקר נשען על פרויקט פיתוח מדד תקשוב בישראל אשר התבצע ע"י המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, במימון איגוד האינטרנט הישראלי ובשיתוף חברת בזק, עמותת תפוח ומרכז לינקס.

כיום יעל מרצה בתחום של ויזואליזציית מידע וחוקרת בפרויקט הערכת תקשוב באמצעות "עקבות דיגיטליים" המתבצע ע"י המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה ומוסד נאמן בטכניון, במימון משרד המדע.

הרקע האקדמי של יעל הוא מדעי המחשב, מחשוב רפואי וניהול מידע וידע.

יעל עסקה בין היתר בפיתוח חומרים ובהוראת תכנות לילדים במסגרת היחידה לנוער שוחר מדע בטכניון.