דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
פרופ'-משנה אילת ברעם-צברי
מוסד אקדמי: 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

גב' יעלה גולומביק

יעלה היא סטודנטית לתואר שלישי בטכניון בהנחיית פרופ'מ אילת ברעם-צברי מהמחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה  ופרופ'מ ברק פישביין מהמחלקה להנדסת סביבה. מחקרה עוסק בשיתוף הציבור במחקר על איכות אוויר בשכונת נווה שאנן בחיפה. המחקר נועד להיות פרוייקט שיתופי, המתנהל בשיתוף פעולה מלא בין החוקרים בטכניון לבין ציבור המתגוררים בשכונתו, לשמוע את דעת הקהל המקומי ולסייע לו תוך כדי ביצוע מחקר סביבתי ברמה גבוהה.

יעלה בעלת תואר ראשון בהגנת הצומח מהפקולטה לחקלאות ברחובות ותואר שני בביולוגיה מהטכניון. בפועל, היא מגיעה מתחום הביולוגיה המולקולרית בו עבדה ולימדה בשנים האחרונות. הניתוק של נושאי המחקר מסדר היום הציבורי וחוסר מודעות הציבור לחשיבות המחקר המדעי בתחום, הביאו את יעלה לתחום של תקשורת המדע ושיתוף הציבור.

פרטים על פרוייקט המחקר השיתופי ניתן למצוא באתר חשים את האוויר.