דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר דפנה רבן
ד"ר שרית ברזלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה

גב' אירנה פרל

סטודנטית לתואר שני בחוג לניהול מידע וידע, אוניברסיטת חיפה. 

כותבת מחקר בהנחיית ד"ר דפנה רבן וד"ר שרית ברזלי, בנושא חשיבה אפיסטמית והערך הכלכלי הנתפס של מוצרי מידע.

בוגרת תואר ראשון בשירותי אנוש ומדע המדינה מאוניברסיטת חיפה.