דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

ד"ר שירה סופר-ויטל
קבוצת מחקר: 
ד"ר איריס טבק
ד"ר שרית ברזלי
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר שירה סופר-ויטל

אני פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תחומי המחקר שלי הם במדעי הלמידה. אני מתעניינת בלמידה והוראה בחברת המידע ובסביבות עתירות טכנולוגיה, חשיבה אפיסטמית ותהליכי שכילה, מוטיבציה ומטרות הישג, ארגומנטציה ולמידה מושגית.

מחקר LINKS שלי נעשה  בשיתוף ד"ר איריס טבק מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב וד"ר שרית ברזילי מאוניברסיטת חיפה. נושא המחקר הינו חשיבה אפיסטמית ומוטיבציה בתהליכי שכילה מבוססי ראיות ומבוססי טקסטים מרובים, לצורך קבלת החלטות בנושאי בריאות.

אני מחזיקה בתואר ראשון בחינוך ושפה וספרות ערבית (בהצטיינות), תואר שני בחינוך - התמחות בפיתוח תוכניות לימודים ותהליכי למידה (בהצטיינות), תעודת הוראה במסלול העל-יסודי ׁ(בהצטיינות) ותואר שלישי בחינוך. כל התארים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. עסקתי במגוון תפקידים בתחומי החינוך וההוראה: הוראה בבתי ספר על-יסודיים, הנחיית מורים, פיתוח יחידות הוראה בתוכניות לימודים, ניהול פדגוגי ומרצה מן החוץ לכתיבה אקדמית באוניברסיטה העברית.