דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר איריס טבק
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
טלפון קווי: 
086479068
טלפון נייד: 
0526177614

מר עוזי זאביק ברמי