דלג לחלק העיקרי

יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה

קבוצת מחקר: 
ד"ר דפנה רבן
מוסד אקדמי: 
אוניברסיטת חיפה
טלפון נייד: 
054-4473060

גב' יונית רושו

EDUCATION:

I am currently a Ph.D student at the Department of Information and Knowledge Management at the University of Haifa. Research title: Web Experiences as Predictors of Information Value Perception.
Thesis at the University of Haifa: Subjective and experience values of scaffolds during learning.
MBA- Open University
B.Tech in Software Engineering, specialization: Physics and Web. Graduated with dean’s award of appreciation

PROFESSIONAL:

Lecturer in the Department of Software Engineering , Shenkar Collage. Full time segel.
Specialization: Web Engineering. 

PUBLICATIONS:

Published by Hod-Ami: HTML5 book- The Next Generation (3 editions)